Conférence “E Spadséiergank duerch onse Sonnesystem an ons Galaxis (= Mëllechstrooss)” (06/12/2017)

Leider ist der Eintrag nur auf Französisch und Amerikanisches Englisch verfügbar. Der Inhalt wird in der Standard-Sprache dieser Website angezeigt. Sie können einen Link anklicken, um zu einer anderen verfügbaren Sprache zu wechseln.

L’association da Vinci à l’honneur de vous inviter à la conférence tenue en langue luxembourgeoise

“E Spadséiergank duerch onse SONNESYSTEM an ons GALAXIS (= Mëllechstrooss)”

    Ons Sonn: wat ass eng Sonn, wéi ensteet eng Sonn a wéi stierwt se; Virgäng an an op der Sonn; hir Plaz an der Mëllechstrooss a.e.w.

–    Ons 8 Planéiten an e puer Zwergplanéiten

–    Asteroiden a Koméiten, Stäreschnäitzen

–    Meteoroiden, Meteoren, Meteoriten

–    Galaxien an ons Galaxis

–    Schwaarz Lächer

 

 

 

 

Cette conférence aura lieu le mercredi 6 décembre 2017 à 18:30

au

Forum da Vinci

sis à 6, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg 

L’orateur sera Monsieur Nicolas Feierstein, prof. ing. e.r. et président des Astronomes Amateurs du Luxembourg.

A l’issue de la conférence, un verre d’amitié vous sera offert.

Nous vous prions de bien vouloir confirmer votre participation jusqu’au plus tard, le 4 décembre 2017 au secrétariat.